Data Protection Officer - ( DPO )

Posted in News

TESO-IT levere rådgivning og Projekt ledelse med henblik på den nye EU data forordning. 

Den nye data forordning træder i kraft pr. 18. Maj 2018.

Data forordningen påhviler alle virksomheder uanset størrelse. Konsekvenserne af ikke at følge dataforordningen kan have fatale konsekvenser. 

Data forordningen handler ikke alene om god data skik, eller om virksomhedens IT afdeling er dygtige og faglige kompetente. Data forordningen handler i stor grad om procedure samt hvad man er forpligtiget til jf. forordningens rammer og regler i henhold til at behandle person henførbare data. 

TESO-IT kan rådgive og servicere Jeres virksomhed, som DPO (Data Protection Officer), og derved guide og vejlede i henhold til forordningen krav og forudsætninger for god data skik.

Hvis De er i tvivl om, hvordan Data forordningen påvirker Jeres IT leverancer, kontakt da gerne for yderligere information.

tesoit

Posted in News

Velkommen til TESOIT. 

TESOIT tilbyder konsulentrådgivning indenfor følgende områder:

  • Interim ledelse
  • Projekt ledelse
  • Infrastruktur rådgivning og projektering
  • Udviklings rådgivning og projektering
  • IT strategi rådgivning, sparring og implementering

Med en baggrund i Infrastruktur og IT ledelse tilbyder jeg også ressourcestøtte for en lang række områder, hvilket kan arrangeres efter nærmere aftale.

"....one measure of leaderships is the caliber of people who choose to follow you...."